Melodii album "sanjay bariya"paravat thakor ni moj....
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/XkDubHhe84c/paravat-thakor-live-in-navaratri
chhori tu kadi na bhulay...
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/XFmUenJywRo/parvat-thakor-new-timali
paravat thakor and ishvar thakor.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/k9_73gdRyH0/paravat-thakor-and-ishvar-thakor
timali of thakor's.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/xQ75_KEkBD4/parvat-thakor