Melodii album "formatia pindu"11.12.2018 http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/_VmyE41CnZM/pindu-concert-beraria-h
http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/QmsLsKNVKwU/pindu-concert-beraria-h
Pindu - Luna Alba @ 2019 http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/0ue8hzfF750/pindu-luna-alba-2019
Pindu - Live Mix #24 http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/v1kITQyhDi8/pindu-live-mix-24
Cornelia Rednic & Pindu - Hai tanina di Ianina http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/i0D_Xsqs7-Q/cornelia-rednic-pindu-tanina-di-ianina
Cornelia Rednic & Pindu - Spuni ți ni-adrași MUZICA SI VERSURI : SIRMA GUCI http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/SzEd-Y91xsQ/cornelia-rednic-pindu-spuni-i-ni-adra-i
Pindu - Live Mix #23 http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/TFz5FDziPbA/pindu-live-mix-23
Pindu - Serata Verii - EGO Club Mamaia http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/jDLCbISrQsY/pindu-serata-verii-ego-club-mamaia
Pindu - Un trandafil creasti la firida mea {Un trandafir creste la firida mea} http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/ogAGHl4ZU40/pindu-un-trandafil-creasti-la-firida-mea
Pindu - Treambura pamporea http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/uLPNJZRU1qA/pindu-treambura-pamporea
Pindu - Opa Opa http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/H_ge0QxQWyg/pindu-opa-opa
Pindu & Hrista Lupci - Live COSTEL & BIANCA http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/-bAMGCNDCQc/pindu-hrista-lupci-live-costel-bianca
Pindu - #ForzaZU2018! #Iași http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/jREi3iPhmXc/pindu-forzazu2018-ia-i
Cu perlu adnat http://pindu-music.ro/ https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/gZHwpA4bsqo/pindu-cu-perlu-adnat
Pindu - Serata Seratelor - EGO Club Mamaia https://www.facebook.com/FormatiaPindu.
http://muzicamp3.download/youtube-mp3/ydOc2cWq6s8/pindu-serata-seratelor-ego-club-mamaia-2018